Make your own free website on Tripod.com
                          Có ai có comment, hot news hay lời nhắn ǵ không?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi ư kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Các thành viên của TBG: 

Đến từ nhiều tổ chức, văn pḥng, công ty khác nhau như 

VTV, VNPT, Erricson, HN Toserco, LLD, Sytec, Jica, ANZ, 

Trường mẫu giáo Tuổi thơ, làm nhiều ngành nghề như 

luật sư, phóng viên, kỹ sư, phiên dịch, marketing, doanh nhân 

nhân viên văn pḥng và cả đang đi nhà  trẻ..

nhưng âm hơi thịnh một chút ( có tới > 50 % là nữ )

Sức trẻ của TBG nằm trong niềm vui  

và khoảnh đời luôn di động của chúng tôi

Hăy làm quen với chúng tôi với một bài thơ vui 

có tên hầu hết mọi người !                                

 

 

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gơ Vietkey