Make your own free website on Tripod.com
Home
Up
Khoi dau
Cac chuyen di
Thu vien
Cam nang
Hoat dong khac
Thanh vien

T́m thông tin

 

Chuyến đi Sông Mă

 

Hành tŕnh

Ngày 3 Tết (7/2/00):Hà nội – Mai Châu (160 km )

Ngày 4 Tết: Mai Châu – Sơn La ( 160 Km )

Ngày 5 Tết : Sơn La - Sông Mă ( 100 Km ) ( đường xấu)

Ngày 6 Tết : Sông Mă - Sơn La ( 100 Km )

Ngày 7 Tết: Sơn La – sông Đà – Bắc Yên ( 100 Km )

Ngày 8 Tết(12/2/00):Phù Yên – Yên BáI ( 100 Km )

Ngày 9 Tết (13/2/00): Yên báI – Việt tŕ - Hà nội ( 200 Km )

TBG: Cầu treo Sông Mă ( huyện Sông Mă, Sơn La) 

 

Thư viện

 

Bài viết

Thư viện ảnh Song Ma2000

bản đồ chuyến đi Ban do songma

 

Các chuyến đi tiếp theo 

 

Up
Moc chau 2-2002
Ha giang - Cao bang 1-2002
Thai - Lao 10-2001
Mu Cang chai 2-2001
Song Ma 2-2000
Weekend

 

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gơ Vietkey

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/27/2002  

Xin cảm ơn mọi ư kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.