Make your own free website on Tripod.com

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

Cảm nhận, ghi chp, nhật k, tt cả đều ở đy

1. Bi viết cc chuyến đi bằng xe my - trong nước 

 

2. Bi viết cc chuyến đi nước ngoi 

 

3. Cc bi viết khc

 

1. Bi viết cc chuyến đi bằng xe my - trong nước 

 

TC GIẢ

BI VIẾT GIỚI THIỆU
NVTng:   Mộc chu 2-2002 Nhật k chuyến đi xuất hnh năm mới 2002 

BT Thuỷ   

Đi  đm

Cảm xc đi ban đm..từ những chuyến đi
NMTấn Bầy th Ty bắc Shoccccccck 

BT Thuỷ & Cẩm T

Bi ht

sng tc trong chuyến đi H giang 2002

Nhiều tc giả

Chuyện chưởng chp lại

Nhật k chuyến đi M cang chải - Mường T 2001
Đỗ Hong Lệ Cầm My Cảm xc ngắm biển my trong Hong hn trn đo Pha đin 2001
VVAnh:  

Chuyện xưa sng M

K về chuyến đi Sng M 2000    

NVTng:  

Nhật k H giang 98

NTHuyền :  

Cảm xc H giang 1998

 

2. Bi viết cc chuyến đi nước ngoi 

 

TC GIẢ

BI VIẾT GIỚI THIỆU
Thảo Linh Chi Thailand - Laos 3 bi viết trong chuyến đi Thi - Lo của TBG năm 2001
NVTng:    H lan- 8-2001 Thng tin về H lan
VVAnh:   Campuchia Nhật k chuyến đi Campuchia năm 2000

NTH: 

Trung quốc  1997

 

3. Cc bi viết khc

 

TC GIẢ

BI VIẾT GIỚI THIỆU
BT Thuỷ 

Ma hoa cải 2 

Chuyện cnh đồng hoa cải ( truyện ngắn ) 
VVAnh:   Ma hoa cải 1 Chuyện cnh đồng hoa cải ( k )
LN Long Fansipan Nhật k đn giao thừa 2000 trn Fansipan
VVAnh  Thu Ha noi Cảm xc thu H nội của một người con gi
VVAnh  Mưa buồn
Bi ht Qua miền Ty Bắc

 

 

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey