Make your own free website on Tripod.com
                          C ai c comment, hot news hay lời nhắn g khng?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

Chuyện xưa  Sng M 2000

 

Vũ Vn Anh 

 

19 - thay dau.jpg (27999 bytes)...Vẫn cn nhớ như in ci lần đầu tin đi chơi với nhm Ty Bắc tết năm 99. Hồi ấy Ty Bắc - TB vẫn chưa phải l tn gọi chnh thức, chỉ mi đến những chuyến đi sau ny mới định hnh tn gọi TBG. Buổi gặp mặt trước chuyến đi cũng được tổ chức ở qun Cy Đa. Mọi người ngồi quy trn xung quanh mấy ci bn v cũng lại như bao chuyến đi sau ny, ATng, hội trưởng, rất nhiệt tnh, say sưa, v thm một cht bốc pht nữa (nhưng lc đ chng ti no c biết) giới thiệu chương trnh cho chuyến đi...

 

Cc phần tiếp theo

Phan 1 ] Phan 2 ] Phan 3 ]

 

Hnh trnh  Song Ma 2-2000

Album ảnh Song Ma2000

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey