Make your own free website on Tripod.com

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

Oản t t 

 

Cẩm T - Thu Thuỷ 

 

Oản t t ra ci g ra ci ny

Oản t t ra ci g ra ci ny

Ta đi Ty Bắc đn ma xun sang

Ta đi Tuyn Quang bằng xe gắn my

Ton xe ngon đấy, i ton xe to

H ta thch ch chọn ngay cậu Tng

 

Oản t t ra ci g ra ci ny,

Oản t t ra ci g ra ci ny

Xe đang lăn bnh H đi đi te

Tng ta ga-lăng dừng xe, tắt my

H đi lu qu khiến Tng ngủ qun

Tỉnh ra mới thấy chẳng ai cn chờ.

 

Oản t t xe ch Tng đu mất rồi?

Oản t t chết my rồi xe ch Tng

Nguyn ra ci ba thấy Cầm khen to

Nguyn ta huynh hoang cởi phăng hết lốp

Bảo thay mấy pht ai ngờ cả đm

Hội con gi rc vo chơi "m nồ"

 

Oản t t ra ci g ra ci ny

Oản t t ra ci g ra ci ny

Anh Linh khoi ch tt cng Vn Anh

Anh Linh mang cho trẻ con bong bng

Nhờ Vn Anh gip cho bọn trẻ con

Trẻ con khiếp va chạy lun về nh

Oản t t ai biết l bong bng g?

Oản t t ai biết l bong bng g?

An quay xe my tấp vo caf

5 em cave chạy ra ve vn,

H ta vnh vo "khng cần cave"

"Chỉ An với tớ l chơi nho rồi"

ối giời giời thế l đời An đứt rồi!

ối giời giời thế l đời An đứt rồi!

 

L thn v qun ch ngồi ủ

An bung xui tay để H ăn hết

Bọn con gi sướng, x vo tru An

Đn ng nhớ nh, lần sau th chừa

 

Oản t t nước nng rồi, đi tắm no

Oản t t đi tắm no nước nng rồi

Hai đi Tấn-T, Thuỷ-Tng chung nhau

Chung nhau phng đi, dng chung lắm thứ

Tng ta đi tắm T đi đi theo

Thủy ghen tm Tấn rủ ra ngoi vườn

 

Oản t t bong bng bị Linh lấy nhầm

Oản t t Linh lấy nhầm bong bng rồi

Khng mang bong bng biết lm chi đy

Hai đi chia tay trở về như cũ

Rủ thm chng n ra đường chơi xun

1,2,3,4, go to bi ny

 

Oản t t ra ci g ra ci ny

Oản t t ra ci g ra ci ny...

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey