Make your own free website on Tripod.com

Welcome to Tay Bac Group (TBG)  homepage

Home
Up
Khoi dau
Cac chuyen di
Thu vien
Cam nang
Hoat dong khac
Thanh vien

T́m thông tin

 

Ảnh của chuyến đi Tây bắc (click để phóng to)

Moc chau 2-2002 ] Ha giang - Cao bang ] Thai-Lao ] [ Mu Cang Chai ] Song Ma2000 ] Ban  do Mocchau ] bandohagiang-caobang ] Ban do songma ] BandoMucangchai ]

tn_01.jpg (15061 bytes)

Mỗi dấu là một huyện

tn_05.jpg (15894 bytes)

Yên bái

tn_100.jpg (16368 bytes)

Lại sửa xe

tn_49.jpg (20025 bytes)

Who's who 1

tn_32.jpg (16109 bytes)

Who's who 2

tn_56.jpg (7832 bytes) tn_59.jpg (15789 bytes)

Cầu treo MCChaỉ

tn_60.jpg (17478 bytes)

Mấy

tn_61.jpg (11847 bytes)

TBers

tn_79.jpg (14290 bytes)

Suối đá

tn_90.jpg (12771 bytes)

Hạ trại bên sông

tn_97.jpg (17002 bytes)

Cầu treo Lai châu

tn_99.jpg (9112 bytes)

Yêu méo

tn_104.jpg (16359 bytes)

Hơi đo đỏ

tn_108.jpg (15448 bytes)

Xuống bản

tn_112.jpg (10825 bytes)

Về bản

tn_113.jpg (12083 bytes)

Cao quá

tn_114.jpg (14660 bytes)

Sông Đà ơi

tn_127.jpg (13032 bytes)

Xếp chữ Tây bắc

tn_136.jpg (5687 bytes)

Phương tiện 

tn_144.jpg (11131 bytes)

Lắm chấy quá

tn_153.jpg (10218 bytes)

Ôm cái ǵ to thế

tn_154.jpg (16802 bytes)

Giải phóng Điện biên bộ đội ta tiến quân trở về

tn_16.jpg (13812 bytes)
tn_174.jpg (12124 bytes)

Tây trang

tn_173.jpg (10022 bytes)

Cột mốc biên giới Việt lào

dancinginthesun2.JPG (9098 bytes)

Hoàng hôn trên đỉnh đèo Phađin

tn_179.jpg (11536 bytes)

Trên đỉnh phù vân: Đèo Phadin

tn_185.jpg (6268 bytes)  Đă có  CD ảnh và VCD về chuyến đi.     
 

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gơ Vietkey

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/27/2002  

Xin cảm ơn mọi ư kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.