Make your own free website on Tripod.com
                          Có ai có comment, hot news hay lời nhắn ǵ không?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi ư kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

 

Thi chụp ảnh cánh đồng hoa cải

Một trong những hoạt động yêu thích của TBG là chụp ảnh. 

Hàng năm, từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch, cánh đồng hoa cải ở bên bờ sông Đuống là một trong nhưng địa chỉ hấp dẫn của TBG. Mùa cải 2001 đem lại niềm cảm hứng không chỉ trong lĩnh vực chụp ảnh mà c̣n cả viết văn. 

( Mùa hoa cải 1 Mùa hoa cải 2 )

 

Thể lệ cuộc thi :

1. ảnh chụp cánh đồng hoa cải 

2. ảnh gửi bằng email để bỏ phiếu sơ bộ 

3. ảnh gốc sẽ được dùng để chính thức bỏ phiếu trong buổi họp tất niên 2002. 

3. Giải thưởng cuộc thi do TBG đóng góp bằng cách góp các đồ vật mang từ nhà đi. 

 

Phần dự thi của TBers: 

Thihoacai-Hung ] Thihoacai-Ha ]

 
 

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gơ Vietkey