Make your own free website on Tripod.com
                          C ai c comment, hot news hay lời nhắn g khng?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

 

Dự thi ma hoa cải 2002

Photo: HngVQ

 

Image-04_2.jpg (33999 bytes)

Vườn cải trong go dập dồn 

Mấy c Ty bắc vc (...) chn ra phơi

 

Image-15.jpg (38266 bytes)

Kin sơn c vườn cải gi

C c Hạ đẹp như l Cầm bu

Image-08.jpg (18710 bytes)

xe đạp của bố Linh kồn 

Vừa thăm ruộng cải vừa buồn lm thơ

 

Cc tch trong thơ trn, xem Ma hoa cải 2

 

 

 

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey