Make your own free website on Tripod.com
                          C ai c comment, hot news hay lời nhắn g khng?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

 

Sử dụng trang Web ny: 

 

Mọi thng tin, bi viết trong trang web ny chỉ c gi trị tham khảo. 

 

TBG hoan nghnh bạn gửi bi viết, ảnh v cc thng tin cập nhật về cc địa phương. 

Bi viết bạn c thể gửi bằng bất kỳ font chữ g, sau khi bin tập nội dung v chuyển font sang Unicode chng ti sẽ dnh cho bạn một trang ph hợp. 

 

Trang Web ny được trnh by bằng font Unicode, bạn c thể download font ny  (Ci đặt font UNICODE )về từ trang chủ của FPT để đọc, nếu c thể xin vui lng download bộ g Vietkey để viết bi cho chng ti .(Ci đặt bộ g Vietkey)

 

( Trang web nay duoc trinh bay bang font Unicode, ban hay down load ve tu trang chu cua FPT de doc Cai dat font UNICODE )

 

Nếu bạn muốn đọc font chữ to hơn, chọn menu View / Text size / Larger

 

   

Bản đồ trang Web 

Home

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey