Make your own free website on Tripod.com
                          Có ai có comment, hot news hay lời nhắn ǵ không?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi ư kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

 

Ư kiến của Khuê (UK) - email ngày 19-1-02

Xin chao,

Sau khi xem file taybacdotcom-noidung cua Tung anh, toi co mot so gop y nhu sau:

 1. Dang ky trang web
 2. Truoc den nay, tinh than Tay Bac bao gio cung la xa`i cu?a chu`a. Dang ngac nhien lan nay moi nguoi lai quyet dinh dau tu tien xay dung website cua nhom. Theo toi, co le ta nen tim mot dia chi nao cho phep host website cua minh mien phi. Co kha nhieu dia chi cung cap dich vu nay voi dung luong kha kha, cach xu ly cung khong phuc tap (VD http://tracey.tc, www.zzn.com, www.info-internet.net, etc.). Neu minh dat trang web tren mot trong cac dia chi nhu vay thi se tiet kiem duoc mot mon (tuy khong lon) va khong phai chiu su kiem duyet ve noi dung nhu cua Vietnam. Nhu vay thi anh Hung hau va ba con se co nhieu co hoi de phat huy so truong bay cua minh.

 3. Doi tuong cua trang web
 4. Xem phan content do Tung anh gui len, toi co cam giac la muc dich cua trang web chua thuc su ro rang. Neu la de phuc vu cho nhung ai da va dang la thanh vien cua Taybac thi noi dung (dac biet la phan gioi thieu o Homepage du thao) chua the hien ro, cac hoat dong va tieu chi cua nhom cung chua duoc de cap toi. Neu la de phuc vu cho nhung nguoi khong phai/chua phai la thanh vien cua nhom thi noi dung co le chua thuc su hap dan nguoi xem.

  Cho den nay, phan content (du thao) moi nang ve phan trinh bay cam xuc tam trang cua cac thanh vien Taybac thong qua cac bai viet, anh chup. Nhung noi dung nay co le chi hap dan nguoi xem nhu khi nguoi ta doc mot cuon truyen hay chu chua du manh de cuon ho theo dam me cua nhom. Hon nua, phan lon cac bai viet theo toi nghi la rat hay cho nhung ai da tung di, dac biet la tung tham gia nhom Taybac va/hoac biet ve cac thanh vien cua nhom vi chung viet theo loi tinh cam kha rieng tu. Do vay, co le chung khong thuc su hap dan doi voi nguoi ngoai (VD ghi chep ve chuyen di Mu Cang Chai)

  Toi nghi co le minh nen chu trong hon den cac noi dung thiet thuc hon cho nguoi ngoai, dac biet la ve cac mang da duoc de cap den ngay o trang Homepage du thao: thong tin, kinh nghiem cho nhung chuyen di, ban do, lich trinh, nhung loi khuyen bo ich (tips), v.v… Theo kinh nghiem ca nhan, toi thay cach trinh bay noi dung va cung cap thong tin cua Lonely Planet vo cung hop ly va thiet yeu cho nguoi doc, minh co the tham khao.

  Mot phan nua, neu muc dich cua minh la quang ba nhom Tay bac nham thu hut them thanh vien (de lam gi thi toi khong ro?) va hoc hoi them kinh nghiem cua nguoi ngoai, minh cung nen mo muc Forum va Join Us hoac cai gi do tuong tu de nguoi khac co the dang ky tham gia nhom hoac mot so hoat dong nao do cua nhom va gui y kien phan hoi, tranh luan hoac gop y doi voi cac noi dung cua website (VD phan Tung anh viet ve kinh nghiem chuan bi xe may, minh co the neu mot so tips cua nhom nhu lam sao de di dem neu co mot xem bi hong den pha, ky thuat keo xe chet may, cach rut xang tu xe nay sang xe khac, ky thuat di xe Minsk bi ho’c so^’, etc. va de ngo de nguoi ngoai co the dong gop them cac tips khac hoac comment cac tips cua minh).

 5. Comments khac:
  1. Homepage
  2. Thay vi dung anh chu be di xe may, minh co the dung huy chuong go cua chuyen di Song Ma 2000 de tao khong gian sau hon?

   Anh cac loai: OK

   Nen co them cac icons ve cac chuyen di da qua cua Taybac o dang animated pictures. Moi icon se link voi cac noi dung cu the (anh, bai viet) lien quan den chuyen di do. VD icon "Kham Pha Tay Bac XXXkm" link voi pages nhat ky cua Tung Anh, a. Minh ve chuyen di Song Ma, cac anh tieu bieu va danh sach cac thanh vien tham gia chuyen di nay, icon "Mu Cang Chai XXXkm" link voi "Chuyen Chuong Chep Lai" toan tap, anh va danh sach thanh vien tham gia chuyen di, etc. Phan noi dung gioi thieu nen day vao page duoi de Homepage duoc colourful va bat mat hon. Theo toi, tru khi minh muon xay dung trang web cung cap thong tin nhu kieu yahoo, neu khong nen de trang Homepage that don gian (ve mat chu*~ nghi~a) va hap dan (ve mat mau sac, tranh anh) de hap dan nguoi xem, dai khai theo mo hinh "Coi Thien Thai" cha han. Chi can mot cau "TayBac.com – Dia chi cho nhung ai yeu thich du lich" o Homepage la du. Phan noi dung du thao cua Homepage co the day vao page "Introduction".

  3. Bo cuc

Ngon ngu: Nen can nhac su dung toan bo tieng Viet hoac toan bo tieng Anh doi voi cac Links/Titles, thay vi lan lon vua Anh vua Viet nhu hien nay. Neu host o dia chi co ho tro tieng Viet thi tot nhat la minh dung toan bo bang tieng Viet. Neu khong thi nen dung bang tieng Anh. Toi hoi ban khoan trong truong hop dung tieng Viet: neu minh upload noi dung theo dang a?nh thi dung luong trang web se bi phinh to, neu upload noi dung theo dang text thi tiet kiem cho hon, nhung truong hop surf tu mot may tinh bat ky khong cai phan mem tieng Viet (VD khi nhom Taybac di choi o nuoc ngoai, muon check hoac update thong tin) thi se khong doc duoc noi dung. Phan ky thuat nay chac cac Moderators se co kinh nghiem nhieu hon toi.

Cac muc chinh: theo toi, trang web cua nhom nen co cac muc chinh nhu sau: Who are We?, Our Diary, Tailor Your Trips, When Your Baby Joins You, Our Journeys, Our Members, Coming Up, Join Us. Noi dung moi phan nhu sau:

"Who are We?": gop "About Us" va "History" cua Tung anh vao phan nay vi theo toi phan "History" moi thuc su la phan gioi thieu ve Tay Bac. Phan noi dung cua "History" nen de len tren. Nen doi "About Us" thanh "Who are We?", nghe than thien va it trinh trong hon.

"Our Diary": chinh la phan "Cac Bai Viet", gom cac bai viet/ky thien ve tinh cam, cam xuc, tam trang. Cac bai viet duoc phan thanh nhom: trong nuoc/nuoc ngoai. Trong moi nhom lai phan thanh nhom nho lien quan den tung chuyen di, co dat link toi cac icons o page "Our Journeys" (page nay se duoc bo sung theo comment duoi day).

"Tailor Your Trips": Chinh la phan "Preparation/Experience". Dua phan noi dung Tung anh da viet cung cac bai viet khac mang tinh ky thuat, kinh nghiem thuc te, cac tips san co cua Tay Bac. Co the chia thanh cac nhom noi dung: trong nuoc/nuoc ngoai. Phan trong nuoc (truoc mat co le chu yeu minh chi noi ve di choi bang xe may???) gom "Get Organised" (To Chuc Nhom Di: chon nguoi, chon thoi diem di thich hop, len kinh phi du kien, hop nhom, chon mua bao hiem, phan cong, v.v… nhu phan viet da co cua Tung), "Choose a Bike" (Chuan Bi Xe va Phuong Tien: Tung, Hung & Minh viet ve kinh nghiem chon xe may phu hop, cac su co co the xay ra doi voi mot so loai xe pho bien va cach khac phuc, dia chi thue xe Minsk va gia thue tham khao, Ha thien buoi & Tan viet ve kinh nghiem bao duong xe di xuyen Viet…), "Tips" (Kinh Nghiem Doc Duong: cach de tien doi tim khach san, nha tro phu hop, cach mac ca, cach chuan bi bua an doc duong, cach xin mien giam ve tham quan thang canh neu co, cach tiep xuc voi ba con dan toc, khac phuc tam thoi cac su co ve xe co, cach thuyet phuc don bien phong cua khau…), "Useful Addresses" (Dia Chi Tham Khao: dia chi, dien thoai nha tro, khach san, quan an, noi sua xe may… o cac dia phuong Tay Bac da di hoac biet thong tin). Dat link "Tell us your tips and comments" trong muc nay de nguoi ngoai co the gop y them cho nhom. Sau nay minh co the mo rong them

Phan nuoc ngoai co bo cuc tuong tu, tru muc "Choose a Bike" duoc thay bang "Transportation" huong dan ve cac chon loai phuong tien di thich hop o moi quoc gia trong truong hop di theo dang Ta Ba Lo (khong mua tour), cach tron ve hoac mua ve re (neu co the). Phan nay Khue Long co the viet ve London/UK, Ai cap, Italia, Hy lap, Tu & Huyen viet ve Uc, Hdung Singapore, Thailand… Doi voi cac nuoc minh co it kinh nghiem hon (vi khong phai di bui nhieu, vi thoi gian den ngan qua, vi co cong ty dai tho v.v…), minh van co the viet khai quat de nguoi ngoai xem, biet dau lai gop y them cho minh duoc (Tung em o Philippin, Khue Long o Paris, Aukland, Tung anh o Amsterdam, Minh & Vanh Erricson o Thuy Dien, Vanh Pavia o Campuchia, v.v…). Cac noi dung nen cu the, chi tiet va co gang chinh xac cho cac thanh pho la tot nhat.

"When Your Baby Joins You": dua mot so kinh nghiem khi dua con nho di choi bang xe may ngan ngay, di choi o nuoc ngoai mien ve may bay doi voi tre duoi 2 tuoi…

"Our Journeys": gop phan "Passed by" va "I have a dream" theo comment cua Ha vao phan nay, gioi thieu ve cac chuyen di truoc day cua nhom va cac chuyen di (dai ngay) du kien. Phan noi dung moi chuyen di se gom ban do, lich trinh chi tiet, thoi gian di va quang duong cu the di duoc moi ngay, danh sach thanh vien tham gia, chi tiet noi bat trong chuyen di, dat link toi cac bai viet va anh lien quan.

"Our Members": co anh va gioi thieu ngan ve tung thanh vien. Co phan danh sach ten, dia chi lien he cua tung thanh vien nhung phan nay chi cho phep cac thanh vien access—khong open cho nguoi ngoai de dam bao quyen rieng tu cua moi nguoi. Tung thanh vien co the xem va sua doi noi dung ban danh sach de dam bao tinh cap nhat va chinh xac cua noi dung.

"Coming Up": muc danh rieng cho cac thanh vien, co noi dung la cac hoat dong thong thuong cua nhom nhu ru nhau di an ngo cave, di chup anh ngam hoa, pha.t va. che.t tien cac thanh vien kho khao… (khong cho nguoi ngoai access).

"Join Us": dat link den message hoac form template de nguoi ngoai co the dang ky tham gia mot hoac mot so hoat dong sap toi cua nhom. Form nay se duoc distrbute den cho moi thanh vien (de biet thong tin) nhung chi Moderators moi co the reply. Neu vi ly do dac biet va hop ly co thanh vien khong dong y cho thanh vien moi tham gia thi thanh vien do co the gui comment cho ca nhom truoc khi Moderators reply.

Tam the da, neu can toi se comment them sau.

Khue

Ư kiến của Minh - email ngày 22-1-2002

> Hi all,
>
> Ve v/de trang web, toi co mot so y kien nhu sau:
>
> - Ve muc dich: trang web cua TB truoc het phai la noi de cac TBers
> thong tin, trao doi, va tao cac sinh hoat tap the chung trong nhom.
> Cac muc dich khac nhu quang ba, tuyen truyen... chi la cac v/de phu.,
> vi TB khong phai la mot to chuc thuong mai, can khuyech truong.
>
> - Ve thanh vien: theo toi, voi tinh than la "quan cot tinh nhue,
> khong cot nhieu", trang web se khong phai la phuong tien de chung ta
> quang cao cho TB va thu nap them member. Viec gioi thieu member moi
> nen duy tri theo truyen thong la theo su  gioi thieu cua truc tiep
> cua cac TBers hien tai. Cach nay dam bao ve chat luong member hon la
> kieu "Join us" hay "Register" hay dung tren cac websites. Mat khac
> voi quan so hien tai la 20-25 nguoi, toi thay nen duy tri o con so
> nay, vi qua dong thi se loa~ng.
>
> Cung nhan tien day, toi thay rang trong cac chuyen di dai ngay sap
> toi neu so TBers dang ky duoi 15 nguoi (it hon 8 xe) thi moi can tim
> them thanh vien moi, con neu khong de nghi cac TBers khong tu y dua
> them thanh vien moi vao.
>
> - Ve noi dung: do khong fai de quang ba hay tim kiem thanh vien moi,
> cac bai viet, a?nh, bai hat... cua cac TBers trong cac chuyen di
> khong can dua v/de phuc vu non-TB readers len qua cao, vi muc dich
> chu yeu chi de cac TBers giu gin va trao doi cho nhau nhu la tai san
> chung cua TB, cung nhu de thong bao cac hoat dong cua nhom, de trao
> doi thong tin cua TBers trong va ngoai nuoc... Non-TB readers co the
> da rat thoa man voi cac thong tin basic nhu hanh trinh cac chuyen di,
> cac chi dan, cac tips... cu`ng noi dung cac bai da viet. Do vay chi
> can lam don gian, de hieu va mang dam chat TB la duoc.
>
> Do vay toi thay rang nen bat dau bang design don gian (nhu y tuong
> cua Tung Em + Tung Anh, co the modify chut it) de lap nen trang Web.
> Noi dung co gi can sua doi, bo sung.. ta co the lam dan dan sau.
> Khong nen ban bac qua nhieu se mat thoi gian, ma van dam chan tai
> cho.
>
> Hi Kien, tinh hinh domain the nao roi? Editors (Tung A/E - Kien -
> Minh - Hung) nen hop mat de thong nhat noi dung cong viec va sau do
> tien hanh ngay thi moi co the kip truoc Tet.
>
> Ciao/Minh

Và nhiều ư kiến khác nữa...

 

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gơ Vietkey