Make your own free website on Tripod.com
                          C ai c comment, hot news hay lời nhắn g khng?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

 

Dạ hội Y2K++

Y2K v Y2K+1

Dạ hội cuối năm đn giao thừa được TBG 

tổ chức tại khch sạn Bn cờ

Dạ hội Y2K+1 với nhiều tr chơi, điệu nhảy si động 

đ cuốn ht tới gần 300 bạn b của TBG tham gia. 

Dạ hội được tổ chức với mục đch 

l nơi cc bạn b của TBG c dịp gặp gỡ v vui chơi với nhau, 

cng nhau chia sẻ pht giy thing ling của một năm mới

V đ thnh thng lệ, cứ đến dịp cuối năm l bạn b lại hỏi 

" Y2K ++ năm nay ở đu " ? 

 

Y2K+1 ] Y2K ]

 
 

 

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey