Make your own free website on Tripod.com

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngy :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi kiến đng gp, bi viết, tranh ảnh.

 

 

Nhật k Fansipan

 

L Ngọc Long l một luật sư, hiện nay đang sinh sống tại Anh. 

Y l một trong những người t người tro Fansipan, thuở đ ln Fansipan cn l một sự hiếm hoi. 

Ti thơ văn của Long th đ nhiều giới cng nhận.

Một ti khc l kể chuyện cười

Fansipan l một ghi chp của L trong dịp y trốn vợ để leo ni đn giao thừa năm 2000, giao thừa của thin nin kỷ mới

TBers đ c tới 5 người ln tới đỉnh Fansipan nhưng chỉ họ L l c được hai cảm xc đồng thời: ln tới nc nh Đng dương v cảm xc giao thừa. 

 

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ]

 

Về đầu trang  Diễn đn  Sử dụng & bản đồ trang web    Lin lạc với chng ti    Ci đặt font UNICODE    Ci đặt bộ g Vietkey